IZVEŠTAJ o radu Društva ekonomista Kragujevca u periodu od 2016. do 2020. godine

Rad Društva ekonomista Kragujevca u periodu od 26.02.2016. do 12.02.2020. godine realizovan je kroz:

  • organizaciju naučnih skupova, savetovanja, seminara i okruglih stolova;
  • prenos praktičnih znanja kroz obuku i trening;
  • saradnju sa visokoškolskim institucijama;
  • saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i

učešće u humanitarnim akcijama i manifestacijama.
Protekle četiri godine funkcionisanja Društva ekonomista Kragujevca obeležene su organizovanjem najmanje jednog velikog događaja u svakoj godini. U 2016. godini izvršeno je konstituisanje organa i tela Društva i donošenje planova za aktivnosti u narednim godinama. (više…)