Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Društva ekonomista. Čine ga:

  1. Prof. dr Milan Kocić
  2. Prof. dr Danijela Despotović
  3. Doc. dr Dejana Zlatanović
  4. Svetlana Grbović
  5. Slavica Stojanović