Razvoj preduzetništva

3.6. RAZVOJ PREDUZETNIČKOG DUHA, PREDUZETNIŠTVA ŽENA, MLADIH I SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Podrška razvoju preduzetničkog duha, preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Aktivnosti

  • Promocija preduzetničog duha, preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva kroz primere dobre prakse, umrežavanje i uspostavljanje dijaloga
  • Posebni programi obuka za razvoj MSPP namenjenih isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo

Platforme

  • Organizacija networking događaja, predavanja i radionica
  • In-house i back office aktivnosti obuka