Predsedništvo

Predsednik Društva je prof. dr Petar Veselinović, a potpredsednica Marija Kragović Mast.ekon. Ostali članovi Predsedništva su:
1.    Prof. dr Ljiljana Maksimović,
2.    Prof. dr Verica Babić,
3.    Prof. dr Miroslav Đorđević,
4.    Prof. dr Predrag Mimović,
5.    Prof. dr Nenad Stanišić,
6.    Prof. dr Nikola Makojević
7.    Prof. dr Dragan Stojanović,
8.    Doc. dr Marko Slavković,
9.    Ružica Stančić,
10.    Minja Obradović,
11.    Nedeljko Mišić,
12.    Dušan Aleksić,
13.    Nikola Tomović,
14.    Srećko Bačevac,
15.    Vladimir Milosavljević,
16.    Dalibor Jekić,
17.    Milijana Ratković,
18.    Zoran Vulović,
19.    Gordana Ivković,
20.    Ljubica Bašić,
21.    Ivana Prokić,
22.     Vladimir Marinković,
23.     Goran Kovačević,
24.     Marko Vasiljević
25.     Nebojša Vukićević,
26.     Jelena Mirković,
27.     Ivan Marković
28.     Nemanja Dimitrijević i
29.    Slavica Radosavčević.

Predsedništvo Društva ekonomista ima nadležnost da:
– rukovodi radom Društva ekonomista između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva ekonomista;
– organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva ekonomista;
– sprovodi politiku Društva ekonomista u skladu sa Statutom, Programskom orijentacijom i zaključcima Skupštine;
– donosi odluke o finansijskom poslovanju Društva ekonomista;
– odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
– odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Društva ekonomista;
– donosi Program rada na osnovu programske orijentacije utvrđene na sednicama Skupštine;
– donosi odluke o formiranju radnih tela, odbora i drugih oblika organizovanja;
– poverava posebne poslove pojedinim članovima Predsedništva;
– upravlja imovinom Društva ekonomista.

Predsedništvo Društva ekonomista je najviši izvršni organ Društva ekonomista, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja utvrđenih ovim Statutom. Predsedništvo Društva ekonomista ima 31 (trideset jednog) člana, koje predlaže, bira i opoziva Skupština Društva ekonomista.
Predsedništvo iz svojih redova bira članove Izvršnog odbora Društva ekonomista. Predsedništvom rukovodi i predsedava Predsednik Društva ekonomista.
Predsedništvo Društva ekonomista punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan član Predsedništva.
Predsedništvo Društva ekonomista sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Predsedništva.
Sednice Predsedništva Društva ekonomista, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice Predsedništva. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskoh sednica Predsedništva, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Predsedništva.