Press

Osnivačka skupština Društva ekonomista Kragujevca, prilikom koje je izvršena verifikacija mandata onih članova koji su bili na sednici (293), održana je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Prisutni su, između ostalih, bili: Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, član predsedništva SES-a prof. dr Boris Marović, kao i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Radomir Erić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Predrag Lučić, predsednik regionalne Privredne komore Šumadije i pomoravlja, Obrad Turković, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca, Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i šest članova gradskog veća grada Kragujevca koji su direktno ili indirektno povezani sa ekonomskom naukom.
Na osnivačkoj Skupštini izabran je predsednik Društva ekonomista Kragujevca – prof. dr Petar Veselinović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu, kao i predsednik Skupštine Društva ekonomista – prof. dr Veroljub Dugalić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

Na sednici je izabrano i predsedništvo Društva ekonomista Kragujevca od 30 članova (plus predsednik). U predsedništvo koje je izvršni organ Društva ekonomista Kragujevca ušli su eminentni ekonomski stručnjaci iz redova profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, značajan deo predstavnika korporativnog sektora, najveći deo predstavnika banaka i osiguravajućih kompanija i deo profesora srednjih ekonomskih i trgovačkih škola vezanih za ekonomsku i trgovačku struku.

Na sednici je izabran i tročlani Nadzorni odbor koga čine: prof. dr Slobodan Malinić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu u penziji, a zvanično predsednik izdavačkog odbora i član saveza računovođa i revizora Republike Srbije, prof .dr Milan Kocić, vanredni profesor Ekonomskog fakutleta u Kragujevcu i Slavica Jelenković, profesor srednje Ekonomske škole u Kragujevcu.

Izvor: http://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/osnovano-drustvo-ekonomista-kragujevca/