Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Društva ekonomista koji se stara o zakonitosti rada i poslovanja.
Nadzorni odbor, u sastavu od tri člana, bira Skupština Društva ekonomista, od kojih su dva člana iz reda uglednih predstavnika društvene zajednice, a jedan član je iz redova članova Predsedništva Društva ekonomista. Nadzorni odbor čine:

  1. Prof. dr. Slobodan Malinić
  2. Prof. Slavica Jelenković
  3. Prof. dr. Milan Kocić