Jačanje MSPP

3.4. JAČANJE ODRŽIVOSTI I KONKURENTNOSTI MSPP

Stvaranje uslova za jačanje održivosti i unapređenje konkurentnosti na teritoriji grada Kragujevca kroz podršku primene nacionalnih strategija na nivou MSPP, optimizaciju i poboljšanje poslovne infrastrukture i unapređenja poslovanja pojedinačnih privrednih subjekata

Aktivnosti

  • Podrška kontinuiranom unapređenju znanja i poslovnih procesa pojedinačnih privrednih subjekata kroz razvoj Poslovnih usluga za MSPP, kao i obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike
  • Podrška razvoju poslovne infrastrukture na lokalnom nivou i inovacionim inicijativama kroz saradnju sa institucijama koje podržavaju iste
  • Podrška lokalnim dobavljačima u ostvarivanju saradnje sa velikim preduzećima izvoznicima

Platforme

  • IN-HOUSE i back office aktivnosti obuka
  • Saradnja sa relevantnim institucijama koje podržavaju i finansiraju razvoj poslovne infrastrukture i inovativnosti (na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou)
  • Saradnja sa velikim preduzećima