Skupština

Skupštinu Društva ekonomista čine svi njegovi individualni i kolektivni članovi kojih ima oko 300. Predsednik Skupštine je Dalibor Jekić.