ИЗВЕШТАЈ о раду Друштва економиста Крагујевца у периоду од 2016. до 2020. године

Рад Друштва економиста Крагујевца у периоду од 26.02.2016. до 12.02.2020. године реализован је кроз:

  • организацију научних скупова, саветовања, семинара и округлих столова;
  • пренос практичних знања кроз обуку и тренинг;
  • сарадњу са високошколским институцијама;
  • сарадњу са сродним организацијама у земљи и

учешће у хуманитарним акцијама и манифестацијама.
Протекле четири године функционисања Друштва економиста Крагујевца обележене су организовањем најмање једног великог догађаја у свакој години. У 2016. години извршено је конституисање органа и тела Друштва и доношење планова за активности у наредним годинама. (више…)