Poslovno okruženje

Objavljeno Postavljeno u Usluge1

Unapredjenje poslovnog ambijenta kroz komunikaciju, informisanje i lobiranje između realnog sektora, institucija i ostalih aktera, polazeći od potreba realnog sektora i podrške inicijativama unapređenja regulatornog i administrativnog okvira