Jačanje MSPP

Stvaranje uslova za jačanje održivosti i unapređenje konkurentnosti na teritoriji grada Kragujevca kroz podršku primene nacionalnih strategija na nivou MSPP, optimizaciju i poboljšanje poslovne infrastrukture i unapređenja poslovanja pojedinačnih privrednih subjekata

Pristup novim tržištima

Podrška pristupu novim tržištima i stvaranje uslova za identifikaciju novih poslovnih mogućnosti i poslovno povezivanje između različitih aktera

Razvoj preduzetništva

Podrška razvoju preduzetničkog duha, preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Jačanje MSPP

Stvaranje uslova za jačanje održivosti i unapređenje konkurentnosti na teritoriji grada Kragujevca kroz podršku primene nacionalnih strategija na nivou MSPP, optimizaciju i poboljšanje poslovne infrastrukture i unapređenja poslovanja pojedinačnih privrednih subjekata

Poslovno okruženje

Unapredjenje poslovnog ambijenta kroz komunikaciju, informisanje i lobiranje između realnog sektora, institucija i ostalih aktera, polazeći od potreba realnog sektora i podrške inicijativama unapređenja regulatornog i administrativnog okvira

Pristup izvorima finansiranja

Unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim modelima i izvorima finansiranja kroz komunikaciju i informisanje, analizu poslovanja i lobiranje kod relevantnih institucija nosioca budžeta

Razvoj ljudskih resursa

Podrška razvoju obrazovanja, usklađena sa trenutnim i budućim potrebama realnog sektora grada Kragujevca